Kontroliuokite savo elektroninius naujienlaiškius

Siųskite savo klientams naujienlaiškius, atrodančius gerai visuose įrenginiuose ir el. pašto dėžutėse, ir gaukite detalias ataskaitas.

Kas yra BDAR?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) yra naujų taisyklių rinkinys, skirtas suteikti ES piliečiams galimybę labiau kontroliuoti jų asmens duomenis ir padarantis organizacijas atsakingas už asmens duomenų apsaugą. Jo tikslas supaprastinti reguliacinę aplinką verslui, kad abi pusės - piliečiai ir verslai Europos Sąjungoje galėtų pilnai turėti naudos iš skaitmeninės ekonomikos. 5 svarbiausios teisės, kurias garantuoja BDAR yra:

Teisė ištaisyti savo duomenis
Turi būti galimybė bet kuriuo metu ištaisyti asmeninę informaciją.
Teisė būti pamirštam
Duomenų subjektas turi teisę pareikalauti visiškai ištrinti jo duomenis.
Teisė į duomenų perkeliamumą
Surinkti duomenys gali būti perkeliami ir jeigu duomenų subjektas prašo, gali būti perduoti trečiajai šaliai.
Teisė nesutikti
Duomenų subjektas turi teisę valdyti bet kokį konkretų jo informacijos panaudojimą.
Teisė susipažinti su savo duomenimis
Duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie bet kokius surinktus jo asmens duomenis ir kokiu tikslu ketinama juos panaudoti.

Kaip atitinkame BDAR?

Teisė ištaisyti savo duomenis
Mūsų klientai gali ištaisyti jų asmeninę informaciją profilio nustatymuose bet kuriuo metu. Kaip duomenų savininkai, jie taip turi pilną kontrolę redaguoti jų gavėjų sąrašus.
Teisė būti pamirštam
Mūsų klientai gali atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu. Jie taip pat gali susisiekti su mūsų komanda ir paprašyti visiškai ištrinti jų informaciją ir duomenis. Mes taip pat galime savo klientams padėti užtikrinti duomenų kontrolę - el. laiškai, siunčiami iš mūsų platformos yra sukurti pagal BDAR reikalavimus. Automatiškai pridedame galimybės atsisakyti naujienlaiškių nuorodas, kad duomenų subjektai turėtų galimybę atsisakyti laiškų bet kuriuo metu bet kokio pobūdžio informacijos, pavyzdžiui, naujienlaiškių.
Teisė į duomenų perkeliamumą
Mūsų klientai turi galimybę lengvai eksportuoti jų surinktus duomenis (el. paštų sąrašus) dažniausiai skaitomais formatais (.xlsx, .csv, etc.).
Teisė nesutikti
Mūsų klientai turi pilnas nuosavybės teises ir priėjimą prie jų el. pašto adresų sąrašų. Jie gali lengvai pasiekti, perkelti, modifikuoti, pridėti ar ištrinti jų duomenis.
Teisė susipažinti su savo duomenimis
Mūsų klientai gali reikalauti mūsų komandos pateikti informaciją bet kokių ar visų jų asmens duomenų, kurie yra surinkti.

Kam taikomas BDAR?

BDAR taikomas organizacijoms, kurios renka ES gyventojų duomenis arba organizacijoms, kurios tvarko duomenis jų kontrolieriaus vardu arba duomenų subjektas yra įsikūręs ES. Reglamentas taip pat taikomas organizacijoms, įsikūrusioms už ES ribų, jeigu jos renka ar tvarko asmeninius duomenis individų, įsikūrusių ES.

Teisiniai pagrindai tvarkyti asmens duomenis

Jeigu norite legaliai rinkti el. pašto adresus iš jūsų klientų, turite gauti aiškų sutikimą tai daryti. Pavyzdžiui, jūsų el. laiškų prenumeratos formoje turi būti opcijos suteikti duomenų subjektams galimybę sutikti arba nesutikti su jų asmens duomenų rinkimu ir tvarkymu.

Kitas atvejis, kuomet galite tvarkyti asmens duomenis, kuomet yra bent vienas teisinis pagrindas tai daryti. Pagal teisinę bazę, galite rinkti asmens informaciją norėdami apsaugoti duomenų subjekto ar kito asmens gyvybiškai svarbius tikslus, duomenų subjekto prašymu atlikti užduotis, įvykdyti kontraktinius įsipareigojimus su duomenų subjektu, laikytis teisinių įsipareigojimų ar atlikti užduotį viešajam interesui ar oficialiai valdžiai.